برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان تهران 1393

محصولات

برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان تهران 1393

 
برگزاري نمايشگاه صنعت ساختمان تهران 1393
نمايشگاه صنعت ساختمان با حضور بيش از 1100 شركت داخلي و خارجي در محل نمايشگاه بين المللي تهران و در تاريخ 19 مرداد لغايت 22 مرداد برگزار شد. 
شركت نوين سازان تهران در اين نمايشگاه از فيلم اولين خط اتوماتيك توليد رادياتور پانلي براي بازديدكنندگان رو نمايي نمود. 

بدينوسيله از تمامي بازديدكنندگان محترم از غرفه اين شركت در نمايشگاه كمال تشكر را داريم. 
تاريخ تنظيم: دوشنبه 3 شهریور ماه 1393