دعوت جهت بازديد نمايشگاه تاسيسات1394

محصولات

دعوت جهت بازديد نمايشگاه تاسيسات1394

 
دعوت جهت بازديد نمايشگاه تاسيسات1394
چهاردهمين نمايشگاه تاسيسات تهران در تاريخ 25 لغايت 28 مهر ماه در محل دائمي برگزاري نمايشگاه هاي تهران برگزار مي گردد.

چهاردهمين نمايشگاه تاسيسات تهران در تاريخ 25 لغايت 28 مهر ماه در محل دائمي برگزاري نمايشگاه هاي تهران برگزار مي گردد. 

 شركت نوین سازان تهران در زمینه طراحی و توليد خطوط تولید رادیاتور پانلی، تجهيزات ايستگاهي و پرتابل جوش مقاومتي (انواع نقطه جوش، پرس جوش، درزجوش) محصولات خود را عرضه نموده است. 

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 22 مهر ماه 1394