دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98

محصولات

دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98

 
دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98
شرکت نوین سازان از تمامی هموطنان عزیز برای بازدید از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران دعوت به عمل می آورد. مکان: فضای باز ضلع غربی سالن میلاد زمان: 6 الی 9 مرداد ماه سال 1398
شرکت نوین سازان از تمامی هموطنان عزیز برای بازدید از غرفه این شرکت  در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران دعوت به عمل می آورد. 
مکان: فضای باز ضلع غربی سالن میلاد 
زمان: 6 الی 9 مرداد ماه سال 1398
تاريخ تنظيم: دوشنبه 24 تیر ماه 1398