دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت 98

محصولات

دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت 98

 
دعوت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت 98
شرکت نوین سازان از تمامی هموطنان عزیز برای بازدید از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران دعوت به عمل می آورد. مکان: فضای باز ضلع شمالی سالن میلاد زمان: 18 الی 21 مهر ماه سال 1398
شرکت نوین سازان از تمامی هموطنان عزیز برای بازدید از غرفه این شرکت  در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران دعوت به عمل می آورد. 
مکان: فضای باز ضلع شمالی سالن میلاد 
زمان: 18 الی 21 مهر ماه سال 1398
تاريخ تنظيم: پنجشنبه 4 مهر ماه 1398