قطعات یدكی و مصرفی
طراحی و تولید قظعات یدکی و مصرفی ار آلیاژهای مسی در راستای تکمیل سید کالایی و پشتیبانب هر چه سریع تر از جمله فعالیتهای این شرکت می باشد.
قطعات يدكي و مصرفي