ربوگان
جوشکاری به صورت اتوماتیک از نیازهای صنایع مختلف بوده و استفاده از ربات ها هر روز رو به گسترش می باشد. برای استفاده از تجهیزات جوشکاری در سیستم رباتیک  خواسته های خاصی را به تجهیزات جوشکاری مقاومتی تحمیل می کند. غالباً ، تجهیزات باید به طور خاص طراحی شده و روشهای جوشکاری برای پاسخگویی به نیازهای جوشکاری ربات ها توسعه داده شوند.
شرکت نوین سازان با تکیه بر دانش فنی و تجربه سالهای فعالیت در این عرصه اقدام به طراحی و تولید انواع ربوگان های نقطه جوش در دو مدل سرو ربوگان و پنوماتیکی در اندازه های مختلف نموده است. با توجه به توان ترانس و نیروی مورد نیاز  و  همچنین میزان دسترسی به نقاط طبقه بندی می شوند. ربات ها نیز براساس تعداد محورها طبقه بندی می شوند. در جدول ذیل مشخصات انواع این تجهیزات را ملاحظه می نمایید. 
ربوگان