تجهیزات پرتابل گان نقطه جوش

یکی از تجهیزات پرمصرف و مرسوم در صنایع فلزی جوش مقاومتی پرتابل، یا انبر نقطه جوش پرتابل میباشد که از آن به منظور اتصال دو ورق یا چند ورق فلزی به یکدیگر با عملیات جوشکاری استفاده می‌شود.

در صنعت اسامی مختلفی نظیر دستگاه نقطه جوش سیار، منوال گان ، انبر نقطه جوش  برای این تجهیزات بکار برده میشود.
بیشترین کاربرد این تجهیزات در صنعت خودرو میباشد که در بخش بدنه خودرو و شرکتهای قطعه سازی خودرو به وفور از گانهای پرتابل نقطه جوش با اشکال هندسی مختلف در قالب مدل  X و C  و CX یا  H استفاده میشود. با توجه به دوری یا نزدیکی ترانس و جوش که در این گانها استفاده میشود به گانهای ترانس جدا و ترانس سر خود دسته بندی میشوند.
از دیگر کاربردهای گانهای جوشکاری در صنعت فولاد،لوازم خانگی ، تاسیسات و ... اشاره کرد. 

تجهیزات پرتابل گان نقطه جوش