خطوط اتوماتیک جوش مقاومتی

شرکت نوین سازان با توجه به کسب دانش فنی و ایجاد فناوری در تجهیزات جوش مقاومتی ، مطالعات مختلفی جهت بکارگیری جوش مقاومتی در صنایع فلزی کرده است که حاصل آن ، طراحی و تولید خطوط اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جوش مقاومتی در صنعت خودرو ، صنعت فولاد ، صنعت ساختمان ، صنعت تاسیسات و لوازم خانگی بوده است .
پیش از انجام این پروژه ها عمدتا قطعات مورد نظر به روش جوش دستی قوسی و یا جوش مقاومتی معمولی با کیفیت پایین تری انجام میشد که با تیراژ تولید کمتری نیز عمدتا تولید کنندگان دچار مشکلات متعددی بودند. کیفیت جوش مناسب، تیراژ تولید بیشتر، تکرار پذیری راحت و مقرون به صرفه بودن از مزایای اتوماسیون کردن پروژه ها بوده است.
خطوط اتوماتیک جوش مقاومتی