هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران به‌عنوان یکی از رویدادهای بزرگ و مهم خودرو در خاورمیانه شناخته می‌شود که سال گذشته در فضایی بالغ بر ۹۰۰۰۰ متر مربع برگزار گردید و بیشتر از 60000 بازدید کننده حضور گرم پیدا کردند.

نمایشگاه حاضر با مشارکت بیش از 580 شرکت داخلی و بیش از 469 شرکت بین المللی برگزار می‌شود. کشورهایی همچون ایتالیا، آلمان، هند، چین، ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی، تایوان و اندونزی نیز در این نمایشگاه نمایندگانی دارند.

هر ساله نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو در تهران برگزار می‌شود و این یک فرصت ارزشمندی است تا مجموعه‌های فعال و قدر این حوزه به ارائه آخرین دستاوردهای خود بپردازند و با در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضای بازار به برنامه‌های آتی خود جهت دهند. 

هدف از این نمایشگاه ارائه مجموعه‌های فنی خودرو، قطعات و لوازم جدید، ارتقای صنعت خودروسازی و ارائه فناوری‌های نوین به بازار است. دستاوردها و تکنولوژی‌های صنعت خودرو در این نمایشگاه به صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نهایت باعث ایجاد ارتقاء و توسعه در این صنعت مهم می‌شوند. با توجه به اهمیت و تأثیر این صنعت بر اقتصاد کشور، حضور شرکت‌ها و نمایش پیشرفت‌های صورت گرفته در این نمایشگاه، انتظار می‌رود که علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان به طور گسترده از این رویداد دیدن کنند.