ارگوگان


با توجه به گسترش و پیشرفت صنایع مختلف و به تبع آن ایجاد نیازهای جدید جوشکاری فلزات رنگین، فولادهای با استحکام بالا (HSS) و ورود استانداردهای بروز اروپایی دلیلی بود تا شرکت نوین سازان اقدام به طراحی و تولید نسل جدیدی از گان های ترانس سرخود را در دستور کار قرار دهد. 
قابلیت ارگونومی بهتر، قابلیت نصب ترانس MFDC، تامین نیرو و جریان بالاتر، ایمنی بالا و قطعات عمر طول بیشتر  از جمله مواردی بود که در طراحی این گان ها لحاظ گردیده است. 

basket
ارگوگان

قابلیت ها

1-قابلیت نصب دسته فرمان در 4 وجه گان و دوران در جهات مختلف

2-بهبود مرکز ثقل 

3-کاور یکپارچه گان

4-قابلیت نصب انواع ترانسفورمرها ACو DC

5-افزایش کیفیت جوش به واسظه استفاده از الگوریتم های کنترلی پیشرفته

6-کاهش میزان جرقه و پاشش جوش به علت استفاده از جریان DC و زمان جوش کمتر 

7-افزایش زمان عمر مفید الکترود

8-ایجاد تقارن فاز به علت استفاده از سه فاز به صورت همزمان در ترانس MFDC

9-مناسب جهت جوش فلزات رنگین و ورق های H.S.S در ترانس MFDC

10-قابلیت اجرای جوش هوشمند در ترانس MFDC

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید


با توجه به گسترش و پیشرفت صنایع مختلف و به تبع آن ایجاد نیازهای جدید جوشکاری فلزات رنگین، فولادهای با استحکام بالا (HSS) و ورود استانداردهای بروز اروپایی دلیلی بود تا شرکت نوین سازان اقدام به طراحی و تولید نسل جدیدی از گان های ترانس سرخود را در دستور کار قرار دهد. 
قابلیت ارگونومی بهتر، قابلیت نصب ترانس MFDC، تامین نیرو و جریان بالاتر، ایمنی بالا و قطعات عمر طول بیشتر  از جمله مواردی بود که در طراحی این گان ها لحاظ گردیده است.