جوش اتوماتيك كاسه پدال 206

اتوماسیون سازی در صنعت همواره در راستای افزایش سرعت تولید (کاهش زمان)، تضمین کیفیت و کاهش نیروی تولید بکار گرفته شده است. 
شرکت نوین سازان درهمین راستا با تیم مجربی از کارشناسان طراحی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی متالورژی طرح های جدید و خلاقانه ای را برای اهداف اتوماسیون سازی در اختیار تمام شرکت های من جمله در زمینه جوش مقاومتی ارائه نموده است. 
اتوماسیون جوش کاسه پدال 206 نیز یکی از این طرح ها است که کاهش 60 درصدی زمان، کاهش 50 درصدی نیروی انسانی و تضمین کیفیت جوش را برای شرکت محترم فولاد فام به ارمغان آورده است. 
basket
جوش اتوماتيك كاسه پدال 206
دستگاه اتوماتیك تولید جوش کاسه پدال با سرعت تولید حداقل 35 ثانیه برای هر کاسه پدال شامل اجزاء:
1- اتوگان X Type یا C Type 
2- جیگ و فیکسچرهای قطعه گذاری و عملیات جوشکاری
3- سیستمهای حرکتی 3 موقعیتی و یک درجه آزادی (برای جوش های 2 تایی)
4- سیستمهای حرکتی 4 موقعیتی و دو درجه آزادی (برای جوش های 5 تایی)
5- میز دوار حامل دو جیگ و فیکسچر
6- شاسی کلی دستگاه جهت نصب تمام تجهیزات
7- تابلوی کنترل 
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
اتوماسیون سازی در صنعت همواره در راستای افزایش سرعت تولید (کاهش زمان)، تضمین کیفیت و کاهش نیروی تولید بکار گرفته شده است. 
شرکت نوین سازان درهمین راستا با تیم مجربی از کارشناسان طراحی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی متالورژی طرح های جدید و خلاقانه ای را برای اهداف اتوماسیون سازی در اختیار تمام شرکت های من جمله در زمینه جوش مقاومتی ارائه نموده است. 
اتوماسیون جوش کاسه پدال 206 نیز یکی از این طرح ها است که کاهش 60 درصدی زمان، کاهش 50 درصدی نیروی انسانی و تضمین کیفیت جوش را برای شرکت محترم فولاد فام به ارمغان آورده است.