خط اتوماسيون جوش فريم صندلي 206

فریم فلزی صندلی جلو پژو 206 متشکل از دو قطعه پروفیل فلزی برای کفی و پشتی بوده که جهت تنظیم پشتی صندلی لولای دورانی و جهت تکیه پشت سر سرنشینان دو لوله کوچک بدان متصل میشود . همچنین جهت تنظیم حرکت طولی صندلی سرنشینان جلو یک دستگیره فلزی مفتولی در زیر صندلی بدان افزوده شده است.
هدف از انجام این پروژه جوش قطعات فوق به یکدیگر در قالب 2 ایستگاه جوش برای صندلی راننده و صندلی سرنشین جلو بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک، طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد.
تمامی پروسه های جوش به روش جوش مقاومتی شامل نقطه جوش و پرس جوش در ایستگاههای مختلف انجام میشود . با توجه به اینکه فریم صندلی یکی از قطعات ایمنی در خودرو محسوب میشود پس از راه اندازی پروژه  تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی ) به راحتی پاس کرده و از سال 1390 تا به اکنون ( در شرکت سروش ثامن)  در حال تولید و بهره برداری میباشد. همچنین یک خط تولید جدیدی با سطح اتوماسیون پیشرفته تر در سال 1397برای شرکت مهرکام پارس تولید و راه اندازی گردیده است.
basket
خط اتوماسيون جوش فريم صندلي 206
اتوماسیون جوش فریم صندلی جلو 206 سمت شاگرد و راننده در 6 ایستگاه به شرح ذیل می باشد:
1- ایستگاه اول : جوش لوله های HEAD REST
2- ایستگاه دوم: جوش فریم كفی در سمت راننده
3- ایستگاه سوم:جوش میلگرد به فریم كفی در سمت شاگرد
4- ایستگاه چهارم: جوش فریم كفی در سمت شاگرد
5- ایستگاه پنجم: جوش دو سر لوله رگلاژ به فریم كفی در سمت شاگرد
6- ایستگاه ششم: جوش دو سر لوله رگلاژ به فریم كفی در سمت راننده
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
فریم فلزی صندلی جلو پژو 206 متشکل از دو قطعه پروفیل فلزی برای کفی و پشتی بوده که جهت تنظیم پشتی صندلی لولای دورانی و جهت تکیه پشت سر سرنشینان دو لوله کوچک بدان متصل میشود . همچنین جهت تنظیم حرکت طولی صندلی سرنشینان جلو یک دستگیره فلزی مفتولی در زیر صندلی بدان افزوده شده است.
هدف از انجام این پروژه جوش قطعات فوق به یکدیگر در قالب 2 ایستگاه جوش برای صندلی راننده و صندلی سرنشین جلو بود که قطعه گذاری توسط اپراتور و پروسه جوش به شکل اتوماتیک، طبق استاندارد  PSAو با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام میپذیرد.
تمامی پروسه های جوش به روش جوش مقاومتی شامل نقطه جوش و پرس جوش در ایستگاههای مختلف انجام میشود . با توجه به اینکه فریم صندلی یکی از قطعات ایمنی در خودرو محسوب میشود پس از راه اندازی پروژه  تمامی استاندارهای لازم را در تستهایی که با دستگاههای تست ویژه این پروژه (توسط کارفرما و خودرو ساز به عنوان بهره بردار نهایی ) به راحتی پاس کرده و از سال 1390 تا به اکنون ( در شرکت سروش ثامن)  در حال تولید و بهره برداری میباشد. همچنین یک خط تولید جدیدی با سطح اتوماسیون پیشرفته تر در سال 1397برای شرکت مهرکام پارس تولید و راه اندازی گردیده است.